Logotip FS

Spoštovani uporabnik preurejenega lokalnega medmrežja (intraneta) na Fakulteti za strojništvo,

na naslednjih straneh se bo pred Vami pojavila celovita vsebina aktivnega lokalnega medmrežja. Fakulteta za strojništvo je javna ustanova, zato želimo, da se vsak zaposleni ustvarjalno vključi za povečanje kakovostnega sodelovanja pri vsakdanjih aktivnostih.
Vsebine in možnosti lokalnega medmrežja so prirejene za procese upravljanja in delovanja, ki ga imamo opredeljenega na ustanovi.
Vsi ustvarjalci lokalnega medmrežja smo Vam želeli omogočiti tisto raven komunikacije, ki jo dosegajo komunikacijsko razvita okolja. To kar raziskujemo, razvijamo in realiziramo pri vsakdanjem delu je sedaj pripravljeno za Vašo uporabo.
Lokalno medmrežje se mora dinamično dopolnjevati, zato bomo veseli, da ga bomo ustvarjali skupaj. Pričakujemo nove ideje in vzpodbude tudi z Vaše strani.

S spoštovanjem

Fakulteta za strojništvo

Varnost sistema lokalnega medmrežja (intraneta)

V sistem se lahko prijavijo samo registrirani uporabniki. V sistemu je za varnost poskrbljeno z najsodobnejšimi tehnologijami, ki temeljijo na uporabi varne SSL komunikacije. Celotna komunikacija poteka prek varne SSL kodirane povezave, zato je za varnost in zasebnost v celoti poskrbljeno. Za potrebe varne SSL kodirane povezave sistem uporablja strežniški spletni certifikat. Nekateri brskalniki, denimo, Internet Explorer 7, privzeto ne zaupajo strežniškim spletnim certifikatom, zato si mora uporabnik v tak brskalnik namestiti korenski spletni certifikat. To lahko storite tako, da kliknete tukaj in sledite postopku za uvoz korenskega spletnega certifikata, pri katerem na vsa vprašanja odgovorite pritrdilno - za dodatna navodila pri uvozu korenskega certifikata lahko kliknete tukaj.

Arctur